skip to Main Content

Jak a proč využít kamerový systém?

Obzvlášť vyhledávanou součástí pro elektronické zabezpečení proti krádeži jsou kamerové systémy. Dovedou zaznamenat a uchovat důkazy o případné nezákonné činnosti a tím zvyšují pravděpodobnost úspěšné identifikace pachatele.

Navíc je kamerový systém schopen odradit potencionální vetřelce a to ne jen ve veřejně přístupných objektech, ale i v exteriéru.

Zloději nechtějí být za žádnou cenu přistiženi, a proto hledají právě takové prostory, které pozbývají součásti bezpečnostních systémů.

V nechráněných objektech jim nehrozí žádné riziko zachycení (nasnímání) a případného dopadení.

U kamerových systémů velice záleží na vhodném výběru náležitých doplňků, včetně jejich způsobné (odborné) instalace.

Výsledkem správné funkce kamerového sytému jsou záběry, jež dovedou identifikovat pachatele a mohou posloužit jako důkaz.

Kamerové systémy

Profesionální kamerový systém je komponovaný z několika kamer, záznamového zařízení a stále častěji s možností připojení online.

Právě bezpečnostní kamery jsou nejpodstatnějším elementem v celé sestavě zabezpečovacího systému.

Zejména u kamer doporučujeme věnovat náležitou pozornost parametrům kvality rozlišení s přihlédnutím k odpovídající ohniskové vzdálenosti.

Způsoby zapojení kamer

Existují dva možné způsoby zapojení kamery do záznamové jednotky.

Drátové anebo bezdrátové. Obrovskou nevýhodou bezdrátového propojení je omezený dosah přenosové vzdálenosti, kde je potřeba zajistit lokální napájení kamery.

Na rozdíl od centrálního napájení, které lze jednoduše a ekonomicky zálohovat proti výpadku.

Jeli to jen trochu možné, doporučujeme vždy drátové provedení, které má nejčastější využití právě z hlediska spolehlivosti a kvality.

Záznamové jednotky

Záznamová jednotka zajišťuje provádění záznamu na paměťové médium, jako je pevný disk nebo v krajním případě SD karta.

Pevný disk se používá speciální, určený pro záznamová zařízení pracující v režimu 24/7.

Dnešní moderní záznamové jednotky odpovídají schopnosti detekce pohybu přímo ve snímaném obraze.

Zaznamenávají tak pouze zajímavé a potřebné události. Díky této metodě, zabezpečovací systémy snižují nároky na kapacitu paměti disku a zároveň zjednodušují (usnadňují) vyhledávaní podstatných informací v uložených souborech.

Záznamové jednotky umožňují snadné filtrování krátkých sekvencí podle času, takže nemusíte procházet zdlouhavé záznamy.

Veškeré moderní záznamové jednotky dovolují připojení k internetu a nahlížení na živý obraz nebo záznam z počítače.

Vše je možné sledovat odkudkoliv na světě, jak v lokální počítačové síti, tak vzdáleně přes internet, pomocí chytrého telefonu, tabletu či notebooku.

Můžete tak mít stále přehled o dění ve vašem domě, firmě nebo jakéhokoliv pozemku a objektu.

 

Umístění kamerového systému

Vždy doporučujeme návštěvu specialisty, který provede odbornou obhlídku objektu nebo prostoru a navrhne takové řešení, které bude splňovat Vaše požadavky jak technické, tak ekonomické.

Současně při tom bude docíleno maxima z prvků správné, spolehlivé a bezpečné instalace.

Zde uvádíme něco málo ze základních metod rozmístění jednotlivých prvků kamerového systému:

Volíme takové rozmístění kamer, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku a minimalizovali poškození kamerového systému pachatelem, který se může pokusit zneškodnit kamery a v neposlední řadě také s ohledem na možný vandalismus.

Pro umístění kamer se používá několik technik minimalizace poškození nebo sabotáže kamerového systému:

  • Párové kamery – U profesionálnějších neboli větších kamerových systémů, provádíme montáž dvojice bezpečnostních kamer, které se navzájem monitorují. Nastane-li poškození jedné z nich, druhá zachytí pachatele. Má-li kamera navíc zakomponovaný bezpečnostní kontakt, upozorní ostrahu a stejně tak v případě, pokud záznamová jednotka identifikuje ztrátu signálu.
  • Skryté (Tajné) kamery – Lidé často využívají techniku ukrytí bezpečnostní kamery, aby si jí pachatel nevšiml. Díky minimálním rozměrům moderních zabezpečovacích kamer, je dokážeme umístit na jakékoliv místo. Pro tento účel jsou přímo určeny tzv. PinHole kamery. Dovedeme je zabudovat do otvoru o rozměrech pouhých 1-3 mm. Vhodným místem tak může být například prostor za informačním panelem, rozvodná krabička nebo kryt jakéhokoliv zařízení, např. světlo detektor ze systému alarmu a podobně. Skryté kamery se s oblibou využívají již nějaký ten čas, kdy se na precedens osobních údajů mnoho nehledělo. V dnešní době je právě proto potřeba myslet i na dodržování pravidel a opatření dle nové vyhlášky GDPR.
  • Ochrana (Nedostupnou) polohou – Jednou z variant, jak předejít cílenému poškození, je instalace bezpečnostní kamery mimo dosah záškodníka. Sledovací zařízení se instalují na těžko dostupná místa, kde je pro přístup zapotřebí pomocných nástrojů, např. žebříku. Zloděj, než aby zbytečně riskoval a strhával na sebe pozornost, půjde raději o dům dál.
  • Mystifikace (Oklamání) pachatele – Populární metodou je také mystifikace možného pachatele. K tomuto účelu využíváme atrapy bezpečnostních kamer. Chceme, aby dotyčného upoutaly hned na začátku, tudíž je situujeme na co nejvíce nápadné místo. Pachatel se tak, v první řadě, pokusí zneškodnit atrapy bezpečnostních kamer a zároveň po zjištění, že se jedná o mystifikaci, se raději o sabotáž funkčních kamer nepokouší. Díky atrapám ho ale bezpečnostní kamery nasnímají, přímo při pokusu spáchání trestného činu.

Umístění záznamové jednotky

Záznamová jednotka také potřebuje správné umístění. Pro adekvátní zabezpečení proto doporučujeme takové umístění, aby ji pachatel při vloupání neodcizil.

K záznamové jednotce potřebujete přístup pouze v případě, že hledáte už konkrétní záznam. Proto instalace na viditelné místo není nutná. Navíc, když připojíte jednotku do počítačové sítě, můžete ji ovládat pouze pomocí počítače.

Díky tomu ji lze skrýt úplně a pachateli tak nedáte příležitost se k ní dostat. Ve firmách se záznamová jednotka instaluje do serveroven, které jsou zabezpečeny a v mnoha případech i klimatizovány.

Co se týká samotné instalace kamerového systému – doporučujeme vždy montáž provádět s odbornou a specializovanou firmou, která se zabývá instalací bezpečnostních systémů v Brně.

Jednotlivé bezpečnostní systémy je možné mezi sebou „provázat“, aby se vzájemně doplňovali a spolupracovali.

Zařízení je dobré pravidelně servisovat a kontrolovat jejich funkčnost.

Společnosti, které se specializují na zabezpečovací systémy, jsou na takový servis připraveny. Setkáváme se s instalacemi, které prováděly elektrikářské a jiné stavební firmy a mnohdy je montáž provedena neodborně.

Zabezpečení systému proti zneužití, zcizení, vandalismu je nevyhovující a instalace často nesplňuje ani základní požadavky GDPR.

Periodické roční servisní kontroly zařízení

Tak jako vaše autíčko, jednostopý miláček nebo plynový kotel a komín potřebuje pravidelnou servisní péči, tak ani u bezpečnostních systémů tomu není jinak.

Nepřetržitý provoz systému, může způsobit opotřebení jednotlivých komponent, především hard disku, nebo jen zaprášené, špinavé, či hmyzem ušpiněné sklo objektivu kamery znehodnotí kvalitu záznamu.

V případě opotřebovaného hard disku může nastat situace, že se záznam dokonce vůbec neprovádí.

Nefunkční, opotřebený hard disk znamená většinou totální ztrátu dat (záznamu).

V případě, že byste pak takový záznam potřebovali k právním účelům, se díky špatnému snímku stává nepoužitelným.

Mnoho zákazníků si tuto maličkost uvědomí, až už je pozdě.

Na základě z předešlých zkušeností se snažíme našim zákazníkům vyjít vstříc a zajišťujeme tak každoroční servisní kontrolu vašeho kamerového bezpečnostního zařízení.

Back To Top