skip to Main Content

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Bezpečné a kvalitní propojení celého zabezpečovacího systému ovlivňuje kabeláž.

Strukturovaná kabeláž na základě evropských norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A zajistí kvalitní přenos dat v celé počítačové síti LAN.

Zabezpečovací systém, alarm, kamerový systém, požární systém, počítač, telefon, fax a další technologie v objektu budou díky strukturované kabeláži pracovat přesně tak, jak mají.

Se zárukou vysoké přenosové rychlosti.

Jako univerzální topologie se využívá topologie hierarchické hvězdy.

Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Kabeláž

JAK FUNGUJE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ?

Uzlem strukturované kabeláže je 19″ datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací panely (angl. Patch panels).

Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP).

Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord) libovolné zařízení – počítač, terminál, telefon.

Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu.

STRUKTUROVANÝ KABELOVÝ SYSTÉM – SKS

Strukturovaný kabelážní systém je základním stavebním kamenem moderní počítačové sítě.

Přenosové parametry systému, vlastnosti a provedení jednotlivých komponent, způsob instalace a testování definují evropské normy, skutečné parametry kabelážního systému záleží na kvalitě veškerých použitých kabelážních komponent, správném projektu, ale především na dobře provedené montáži.

Víme jak je nejen pro zabezpečení domu strukturovaný kabelový systém důležitý a umíme jej instalovat přesně tak, jak potřebujete.

Využijte našich služeb a nechte si zajistit plynulý provoz počítačové sítě.

VÝHODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Velkou výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to vliv pouze na činnost zařízení připojeného k danému kabelu, na činnost ostatních zařízení nemá tato závada vliv.

Nevýhodou je pak velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším průřezem.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – OMEZENÍ

Pro budování horizontální kabeláže platí následující základní omezení:

 • fyzická délka kabelu v rozvodu (např. od zásuvky k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90m pro zachování požadovaných parametrů

 

 • fyzická délka vlastního kanálu (od výstupu aktivního prvku ke vstupu do počítače, tzn. fyzická délka kabelu v rozvodu plus délky propojovacích kabelů) nesmí překročit 100m pro zachování požadovaných parametrů

TŘÍDY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Podle kvality přenosové cesty se přípojky dělí do následujících tříd:

 • Třída A – do 100 kHz
 • Třída B – do 1 MHz
 • Třída C – do 16 MHz
 • Třída D – do 100 MHz
 • Třída E – do 250 MHz
 • Třída F – do 600 MHz

V současné době se nové kabeláže budují tak, aby splňovaly minimálně parametry požadované pro třídu D nebo E.

Pro označení kvality kabelážních prvků se obvykle používá pojem kategorie. Nejpoužívanější třídě D odpovídají přibližně parametry prvků kategorie 5E (dříve 5), třídě E prvky kategorie 6 a třídě F prvky kategorie 7.

Pro propojení vzdálených datových center a budov se používá optický kabel. V zásadě se používají 3 typy kabelu:

 • Multimode 50/125
 • Multimode 62,5/125
 • Singlemode 9/125

Použitelnost jednotlivých typů kabelů závisí na šířce vidového pásma:

 • Kabel multimode 62,5/125 se dodává se šířkou pásma 200MHz, což při použití přenosu typu SX umožňuje provozování sítě 1Gbit na vzdálenost 270m. Dříve se dodávaly kabely se šířkou pásma pouze 160MHz, které pracuji v síti 1Gbit na maximální vzdálenost 220m. Pro větší vzdálenost (do 500m) je nutné použít typ přenosu LX. Pro rychlosti 10GBit je kabel 62.5/125 použitelný pouze na velmi malé vzdálenosti (do 33m), pro větší vzdálenosti (do 300m) je nutné použít systém přenosu LX4 (mix 4 vlnových délek – drahé zařízení).

 

 • Kabel multimode 50/125 se dodává se šířkou pásma 500MHz, což při použití přenosu typu SX umožňuje provozování sítě 1Gbit na vzdálenost 550m, pro rychlost 10Gbit lze tento kabel v základním provedení použít do vzdálenosti cca 82m, pro vzdálenost do 300m je nutné použít speciální kabel s vláknem typu OM3. Obdobně jako u 62,5/125 je na delší vzdálenosti možné použít dražší metodu LX4.

 

 • Kabel singlemode pracuje na 1Gbit nebo 10GBit podle použité metody vysílání až na desítky km.

V poslední době se optický kabel stále více používá i pro instalaci horizontálních koncových přípojek.

Back To Top