skip to Main Content

CO JE EPS?

EPS. Tři písmena, která vám mohou zachránit život a veškerý majetek, na kterém vám záleží.

Elektronická požární signalizace je zabezpečovací systém, jenž rozpozná hrozbu požáru během vteřiny jeho vzniku.

A zařídí, aby nedošlo ke škodám, které mohou být přímo likvidační.

Elektronicka pozarni sygnalizace

PODCEŇOVAT POŽÁRNÍ OCHRANU SE NEVYPLÁCÍ

Porucha na elektroinstalaci, ledabyle odhozený nedopalek nebo průvan poblíž hořící svíčky.

Podnětů pro vznik požáru je mnoho. Stačí okamžik nepozornosti, souhra nešťastných náhod a neštěstí je na světě.

O ničivosti plamenů ohně netřeba polemizovat.

Než věřit, že vám se nic podobného stát nemůže, je lepší myslet pragmaticky a zajistit pro svůj dům, firmu nebo jinou nemovitost protipožární systém dřív, než později litovat.

Podceňovat požární ochranu se nevyplácí. A přitom stačí tak málo. Investovat do kvalitní elektrické požární signalizace.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM POŽÁRNÍCH HLÁSIČŮ S VOLÁNÍM O POMOC

EPS je automatický systém požárních hlásičů, ústředny EPS a ostatních doplňkových zařízení.

Tento systém dohromady funguje tak, aby byl vzniklý požár co nejrychleji uhašen a nedošlo k ztrátě na majetku a k poškození zdraví osob.

Požární detektory, čidla kouře nebo nenadálé změny teploty jsou rozmístěny po celém objektu.

Jakmile požární hlásič zaregistruje nebezpečí, informuje EPS ústřednu a ta spustí požární poplach. Zapne se zvukový nebo světelný požární alarm.

Ve stejném okamžiku přenáší ústředna elektronického požárního systému informaci o požáru na pult centrální ochrany (PCO) příslušného hasičského záchranného sboru (HZS).

Hasiči tak vyjíždí na pomoc dřív, než by někdo v budově vůbec riziko zaregistroval.

Moderní EPS automaticky aktivují i ostatní protipožární opatření.

Kromě požárního poplachu rozezní i evakuační rozhlas, otevřou únikové východy a požární odvětrávání nebo aktivují automatické hasící systémy.

POŽÁRNÍ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, ZÁKLADNÍ OCHRANA MAJETKU

Zajistěte si základní ochranu majetku a všech osob, které se ve vašem objektu pohybují.

Požární zabezpečovací systémy EPS dodáváme na míru podle potřeb a typu budovy.

Elektronická požární signalizace by rozhodně neměla chybět v komerčních a průmyslových objektech.

A nezapomeňte, když už k požáru dojde, funkční EPS vás nejen zachrání, ale usnadní i následní vyjednání s pojišťovnou.

Back To Top